Điều khoản Sử dụng

Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Chia Sẻ Kiến Thức Kinh Nghiệm Bay Và Du Lịch (gọi tắt là “Diễn Đàn”). Trước khi tham gia và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Diễn Đàn, bạn đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được sử dụng hoặc truy cập Diễn Đàn.

1. Nội dung và Quyền sở hữu

Mọi nội dung được chia sẻ trên Diễn Đàn là tài sản của chúng tôi hoặc các bên thứ ba có liên quan và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các quy định liên quan.

Bạn không được sao chép, phát tán hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Diễn Đàn mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

2. Chính sách Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Diễn Đàn, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân theo Chính sách Bảo mật này.

3. Hành vi người dùng

Bạn cam kết không sử dụng Diễn Đàn để đăng, chia sẻ hoặc phát tán bất kỳ nội dung không phù hợp, đe dọa, phỉ báng, xúc phạm, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành vi nào gây trở ngại hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Diễn Đàn.

4. Thay đổi và Hủy bỏ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ phần nào của Diễn Đàn hoặc các dịch vụ liên quan mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi, tạm ngừng hoặc hủy bỏ dịch vụ.

5. Pháp luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia chúng tôi hoạt động.

Bằng cách sử dụng Diễn Đàn, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên Diễn Đàn.

Visits: 45